Bevrijden is een woord met een prachtige betekenis

In het artikel `WO II volgens velen door jodenvervolging` ( NRC Handelsblad, 26 april), wordt onder meer ingegaan op de bevrijding van Oost-Europa door de Sovjet-Unie en het ontbreken van kennis hierover bij jongeren. Echter, `bevrijden` is een nogal cynische omschrijving van het handelen van de Sovjet-Unie in Oost-Europa tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Een tragisch voorbeeld hiervan is Polen.

Waar Nederland door de bevrijding verlost werd van Duitse bezetting, was in Polen slechts sprake van het vervangen van de bezetter. Het systematisch deporteren en executeren van Poolse burgers en in het bijzonder verzetsstrijders hield niet op. In de periode van 1944 tot 1956 zijn duizenden Polen, veelal na `showprocessen`, omgekomen door toedoen van de Sovjet-Unie.

De voortekenen van deze vorm van bevrijding werden al in 1939 duidelijk, toen de Sovjet-Unie vrijwel gelijktijdig met Duitsland Polen binnenviel en in de daarop volgende periode tot juni 1941 honderdduizenden Polen deporteerde naar werkkampen (van wie het merendeel nooit zou terugkeren) en duizenden uit de weg liet ruimen (met als meest bekende voorbeeld de massagraven in Katyn).

Het is duidelijk dat hier van `bevrijden`, volgens het Van Dale woordenboek ”de vrijheid teruggeven aan” en het ”verlossen van hetgeen hindert”, geen sprake was.

`Bevrijden` is een mooi woord met een prachtige betekenis, maar in deze context niet op zijn plaats.

    • Marek van de Watering