Bepaal eerst doelstellingen van het taalonderwijs 2

Steeds vaker lezen we berichten die haaks op elkaar staan: enerzijds het voorstel het vak Nederlands op het vmbo en het mbo af te schaffen en de zorg voor het onderwijs in deze taal maar over te laten aan praktijkdocenten; anderzijds het bericht dat 20 procent van de vmbo-leerlingen het Nederlands onvoldoende beheerst om schoolboeken die speciaal voor hen zijn geschreven, zelfstandig te lezen. Daarnaast worden wij op de hoogte gehouden van alle investeringen die de overheid doet om deze groep na hun opleiding aan het werk te krijgen en te houden. Waarbij gedegen kennis van onze voertaal onontbeerlijk is. Wie denkt het onderwijs in dit land een dienst te bewijzen door het vak Nederlands in het vbmo en het mbo af te schaffen, geeft in feite een groep leerlingen op, alle overige investeringen ten spijt. Het zou van verstandig beleid getuigen als men het aantal uren dat in deze schooltypen aan Nederlands wordt besteed, niet vermindert maar verdubbelt.

Nu al moeten wij instromende studenten veel te veel basiskennis bijbrengen om hen uiteindelijk op dat eindniveau te krijgen dat werkgevers, terecht, van Schoevers verwachten.

    • Docent Nederlands
    • Frans Siliakus
    • Alg.Dir. Schoevers Opleidingen
    • Ria van `T Klooster