Alternatieven voor papaverboeren Uruzgan

In NRC Handelsblad van 2 mei stellen Peter Ham en Jorrit Kamminga dat wederopbouw en drugsbestrijding in Uruzgan elkaar in de weg staan, omdat eenderde van het totale bruto nationale product is te herleiden tot de papaverteelt en productie van opium. Alleen alternatieve inkomstenbronnen zouden het mogelijk maken de papaverboeren op andere gedachten te brengen.

Vervolgens noemen zij een alternatief - dadels - dat alleen op lange termijn effect zou hebben en zij rekenen daarvoor tien tot vijftien jaar. Het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat er geen andere alternatieven zouden kunnen zijn met een kortetermijneffect en waarmee de inkomsten van de boeren niet minder zullen zijn dan de inkomsten die zij nu genieten.

We leven in een wereld waarin het verbruik van natuurlijke bronnen niet in evenwicht is met hetgeen wij herinvesteren in de natuur.

Dat wij de balans alleen in evenwicht kunnen brengen met een, in utilitair opzicht, waardeloos product (enkele toepassingen voor medicijnen uitgezonderd) lijkt mij het verkopen van dromen voor citroenen.

    • Geere Vroegindeweij