Theodorus Minipik

Naar aanleiding van de tragische moord op Joe Van Holsbeek, maakten mijn landgenoten zich onlangs nog eens collectief belachelijk. Iedereen met een Noord-Afrikaanse achtergrond had al honderdvoudig te horen gekregen hiervoor te zullen boeten, toen de moordenaar en zijn kompaan Pools sprekende Roma-zigeuners bleken te zijn. Hier en daar klonk naderhand wel wat verontschuldigend gemompel, maar over het algemeen werd besloten dat onze vergissing heel normaal was. Het deed er ook niet echt meer toe. We hadden ons nog eens uitbundig aan massahysterie kunnen overgeven. Samen sterk.

De hysterische medemens blijft mij boeien. Dat hij ondanks de etymologische betekenis van zijn aandoening niet noodzakelijk een baarmoeder bezit, is duidelijk. Zo lijkt de artistiek geïnspireerde subcategorie zelfs vaker een mannelijke gedaante aan te nemen. Laat ik deze variant hier voor het gemak Theodorus Van Gaeverzele noemen.

Voor men met Theodorus Van Gaeverzele een gesprek aangaat is het handig te weten dat hysterie in feite slechts zijn eindpunt is. De motor achter zijn woorden zal vooral aangezwengeld worden door diepgewortelde frustratie en een schoorvoetend soort megalomanie. Ook is het belangrijk te onthouden dat de interactie met dit personage slechts als een gezelschapsspel mag worden opgevat.

Aan het begin van het spel, zal Theodorus Van Gaeverzele je nog enigszins subtiel trachten te beledigen. Hij zal je werk “gemakkelijk' noemen, in tegenstelling tot zijn eigen artistieke productie die “nu eenmaal complex' is. Over de media zal hij zeggen dat hij ze bewust ontloopt - hij moet er niet aan denken een hype te worden - en de gemiddelde lezer zal hij verachten. Bij deze woorden zal zijn bovenlip trillen als de veren van een tere vogel in een tochtige schuur. Hij zal lang op dit moment gewacht hebben.

Lach dom en vredelievend. Constateer hoe zijn blik zich triomfantelijk vult met bevestigd vermoeden: je bent achterlijk.

Vervolgens zal hij beweren verheugd te zijn gespaard te blijven van hoge verkoopcijfers. Mocht deze schande hem te beurt vallen, zou hij een hersenloze babe zijn. Al zal hij daar gehaast aan toevoegen dat jouw uiterlijk je succes niet bepaald verklaart.

Zeg dat jij hem wel heel mooi vindt. Zowel vanbinnen als vanbuiten. Lach.

Mogelijk zal Theodorus Van Gaeverzele hier een moment van twijfel ondergaan. Zijn bovenlip zal nog eens trillen. Lang werd hij Theodorus Minipik genoemd. Hij zal vluchtig een korstje uit zijn neus krabben.

Zeg: “Echt!“

In dit woord zal Theodorus Van Gaeverzele geen troost maar aanmoediging vinden. Hij houdt van aanmoedigingen en van masochisten maar weet met geen van beiden om te gaan. Zonder tegenwind raakt hij ontredderd. Zijn zinnen zullen alle kanten op rijden. Rigoureus zal hij allerhande kennis ophoesten. Hij zal zijn gal uitputten. Zijn stem zal lijken op die van Mrs. Crabapple uit Southpark. Zijn gelaatskleur zal steeds duidelijker naar gifgroen neigen. Kwijl zal zijn kin ontsieren. Hij zal op de tafel slaan tot hij eronder zal glijden om in het rond te graaien als een insect op zijn rug.

Buig door je benen en geef hem zachte kusjes. Zeg dat je altijd van hem zal houden. Sluit de deur zonder geluid. Ga iets leuks doen. Schrijf hem neer.

    • Annelies Verbeke