Ruzie Bos en Van Dam draait om rekenwerk

In de ruzie tussen Marcel van Dam en Wouter Bos over de fiscalisering van de AOW draait alles om cijfers. Houdt Van Dam rekening met alle PvdA-plannen?

Wie heeft er gelijk in de ruzie over de AOW? Is het Marcel van Dam, die beweert dat Bos de middengroepen pakt in plaats van de rijken? Volgens hem liegt Bos als hij beweert dat de AOW welvaartsvast blijft. Of heeft Bos gelijk als hij zegt dat AOW`ers bij hem veilig zijn, ook als hij de AOW fiscaliseert? Bos belooft dat mensen met AOW en een aanvullend pensioen tot 10.000 euro er niet op achteruit zullen gaan.

Van Dam haalt het Centraal Planbureau aan. Hij berekent dat een gepensioneerde met een aanvullend pensioen van 1.500 euro per maand er 8,7 procent op achteruitgaat. Van Dam houdt geen rekening met de aanvullende maatregelen die de PvdA bij het plan voor de AOW heeft genomen.

Als de AOW gefiscaliseerd wordt, zoals Bos wil, gaan alle 65-plussers 17,9 procent meer betalen over de eerste twee belastingschijven (de huidige AOW-premievrijstelling), omdat ze die vrijstelling verliezen. Dat levert de schatkist miljarden euro`s op, waarmee de AOW-premie verlaagd kan worden met ongeveer 1 procent.

De minimuminkomens (bij 65-minners) gaan er daardoor dus al 1 procent op vooruit en - via de koppeling - AOW`ers ook. Door aanpassing van de zogenoemde ouderenkorting (een inkomensafhankelijke heffingskorting) kan bij groepen mensen van wie dat ongewenst geacht wordt, het koopkrachtverlies als gevolg van de fiscalisering worden teruggegeven.

Bos zei gisteren in het televisieprogramma Nova dat iedere AOW`er met een aanvullend pensioen tot 10.000 euro `veilig` is. Van Dam: “Een AOW met aanvullend 10.000 euro betekent 833 euro per maand. Ik heb blijkbaar een andere definitie van rijk dan Bos.“

Bos` claim van een welvaartsvaste AOW ligt wat ingewikkelder. Van Dam zegt dat welvaartsvast betekent dat de AOW automatisch meestijgt met de welvaart, een harde koppeling dus. Maar Bos stelt voor om bij de rijkere AOW`ers de fiscalisering in 10 tot 15 jaar in te voeren. Zonder fiscalisering zou het gemiddeld inkomen van 65-plussers (door de aanvullende pensioenen) oplopen van 63 procent van een gemiddeld inkomen van een werkende nu, naar 81 procent van het gemiddeld inkomen van een werkende in 2020.

Bij fiscalisering zou die 81 procent dalen tot 75 procent, maar nog steeds gaan 65-plussers er dan meer op vooruit dan werkenden. Dat is geen welvaartsvaste AOW, want de ouderen krijgen `minder meer`. Daar heeft Van Dam een punt. Van Dam: “Als Bos bedoelt dat de AOW daarna weer welvaartsvast is, ben ik dat met hem eens, maar de eerste jaren ontkoppelt hij.“

    • Egbert Kalse