Kabinet wil snel Tweede Maasvlakte

Het kabinet haalt alles uit de kast om de Tweede Maasvlakte snel te kunnen realiseren. Dat blijkt uit een brief van de ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) en Dekker (Ruimtelijke Ordening, VVD) aan de Tweede Kamer.

Voor de inrichting van de duizend hectare omvattende Tweede Maasvlakte, waar het Havenbedrijf Rotterdam vooral grote containeroverslag wil realiseren, was een planologische kernbeslissing (PKB) gemaakt. Daartegen werd bezwaar gemaakt door omwonenden en natuurorganisaties. Begin vorig jaar werden zij in het gelijk gesteld. De Raad van State oordeelde dat de aanleg een bedreiging vormt voor de natuur, zowel in de directe omgeving als in de Waddenzee, door het effect van zeestromen. De aanleg van honderden hectaren nieuw natuurgebied deed daar niets aan af. Die uitspraak zou een vertraging van jaren kunnen betekenen. Dat vindt het kabinet niet verantwoord.

De ministers Peijs en Dekker kondigen nu aan dat ze geen compleet nieuw plan zullen gaan maken, waartegen dan opnieuw bezwaar zou kunnen worden aangetekend. Alleen de onderdelen waar de Raad van State zware kritiek op heeft geleverd, worden overgedaan. Volgens hen betekent het niet dat de inspraak geheel is geschrapt. Maatregelen tegen de luchtverontreiniging zullen weer terug te vinden zijn in het bestemmingsplan en daarvoor gelden ook inspraakprocedures. De ministers zoeken de oplossing verder in het sluiten van convenanten met maatschappelijke organisaties. Ze wijzen erop dat de rijksoverheid ook nog andere middelen heeft om een project van nationaal belang tot stand te brengen. Het rijk kan bijvoorbeeld een dwingende aanwijzing geven aan lagere overheden om mee te werken.

Onderzoekers van adviesbureau Boer & Croon waarschuwden vorig jaar dat er “een kans is van 75 procent dat de werkzaamheden voordat de landaanwinning kan beginnen niet voor mei 2008 zullen zijn afgerond“. Uit hun onderzoek in opdracht van het ministerie bleek dat zij er rekening mee houden dat ook de reparatie door de Raad van State wordt verworpen.