`Gun asielkinderen verblijf in vrijheid`

Den Haag, 5 mei. Oud-minister Van Boxtel (Integratie, D66) heeft in een 5 mei-toespraak in Wageningen kritiek geuit op zijn opvolger Verdonk (VVD). Volgens Van Boxtel moet Verdonk alle nog in Nederland verblijvende asielkinderen die nog onder de oude, minder strenge Vreemdelingenwet vallen, onmiddellijk een verblijfsvergunning geven. ”Het is onmenselijk dat wij ze de vrijheid onthouden waarvan we uit onze eigen oorlogsjaren nog zo goed weten hoe kostbaar en kwetsbaar deze is”, aldus Van Boxtel.