Gezonde honden op ongezonde veldjes

Waar winden stedelingen zich over op? Leeuwarders eisen vrijheid voor hun hond, die meer is dan een poepmachine.

Meer vrijheid voor de hond. Dat is het streven van actiegroep De Gebeten Hond in Leeuwarden. Er is onlangs een burgerinitiatief ingediend bij burgemeester Geert Dales. De actievoerders willen af van drollerige uitlaatstroken en pleiten voor meer terreinen waar honden zonder halsband kunnen rennen en stoeien.

“Ze willen hun energie kwijt“, zegt woordvoerder Suzanne Zaal. De actievoerders willen meer afvalbakken om de hondenpoep in te kunnen deponeren “zodat we niet een kwartier met een warm zakje lopen“, en de opbrengst van de hondenbelasting moet uitsluitend aan hondenbeleid worden besteed.

Het imago van de hond is dat van een “poepmachine“, aldus het burgerinitiatief, terwijl het in werkelijkheid gaat om een “eeuwig vrolijke en zeer waardevolle huisgenoot“. Huisdieren hebben te veel voordelen om ze niet te belichten. “De bloeddruk daalt en depressies verdwijnen alleen al door het strelen van je hond. Oudere mensen zijn minder eenzaam met een hond: op hun dagelijkse wandelingen ontmoeten zij andere hondeneigenaren en maken een praatje. Ze blijven langer gezond doordat ze veel beweging krijgen in de buitenlucht.“

Suzanne Zaal is eigenaar van Polly, een Hollandse smous. We rijden in een auto door Leeuwarden langs drukke straten met enkele kleine losloopgebieden die niet zijn voorzien van een hek of van een hek met brede spijlen. “Levensgevaarlijk“, zegt Suzanne Zaal. Ze wijst op uitlaatstroken die vol liggen met uitwerpselen. “Polly wil daar niet lopen.“

Bij het Rengerspark in de stad houdt de auto stil. Suzanne Zaal negeert het aanlijngebod en stuurt haar kleine hond over de gazons. “Ik trek me niets aan van stadswachten die zeggen dat de hond aan de lijn moet“, zegt ze. Ze vertelt dat het aanlijngebod dateert van een tijd dat er nog zwerfhonden waren, en hondsdolheid.

Polly snuffelt intussen in de perken en bij terugkeer poept ze op het voetpad. Onverwijld haalt Suzanne Zaal een boterhamzakje te voorschijn en verwijdert de kwestie met een geoefende handbeweging. Poep in de perken ruimt ze niet op. “Dat is mest“, zegt ze. “En daar eten de vogels en egels van.“

De komende weken zal er in de gemeenteraad worden gediscussieerd over de positie van de hond. Wethouder Yvonne Bleize (GroenLinks) heeft sympathie voor het initiatief, maar wijst er wel op dat eventuele wijzigingen in het beleid niet zonder consultatie van de wijkpanels in de buurten kunnen worden doorgevoerd.

“Er zijn voors en tegens“, stelt de wethouder. Wat is er eigenlijk op tegen om alle honden vrij te laten rondlopen als hun bazen de poep opruimen? “Nou, er zijn bijvoorbeeld spelende kinderen met wie je rekening moet houden.“

Nadere uitleg volgt van beleidsambtenaar Niek Santema van de gemeente. Hij erkent dat de Leeuwarder uitlaatstroken vies zijn. Oorzaak is dat het gras in de stad vooral in de winter erg nat is. Daardoor kunnen de gemeentelijke poepzuigers er niet goed op. “Een manco“, aldus Santema. Wellicht moeten grote delen van parken worden opengesteld voor loslopende honden. “Maar dat gaat wel ten koste van ander gebruik van de ruimte“, zegt hij. “Je kunt dan niet meer voetballen.“ Althans zo lang niet iedereen de eigen hondenpoep verwijdert.

Bestaat er dan geen algemene opruimplicht? “Als je die wilt handhaven, moet je ongelooflijk streng controleren. Dat red je niet. Het moet komen van een mentaliteitsverandering. Dat vergt tijd.“

Actiegroep De Gebeten Hond erkent dat de oplossing van het hondenvraagstuk staat of valt met de eigenaren. Suzanne Zaal: “We moeten de baasjes opvoeden.“

    • Arjen Schreuder