Gezellig eten gezonder voor ouderen

Een gezellige, gezamenlijke maaltijd is goed voor de gezondheid van verpleeghuisbewoners. Dat schrijft promovenda Kristel Nijs van de afdeling humane voeding van de Wageningen Universiteit in een vandaag gepubliceerd onderzoek.

Nijs vergeleek zes maanden lang de standaard-maaltijdverstrekking in vijf verpleeghuizen met de aan verpleeghuizen aangepaste versie van een ouderwetse gezinsmaaltijd. Het onderzoeksverslag is gepubliceerd op de website van het medisch-wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal (www.bmj.com).

Gezellig eten hield in: samen aan tafel, een bloemetje op tafel, eten van echte borden, zelf opscheppen uit opdienschalen, een keuze uit twee gerechten, bewoners die elkaar helpen en personeel dat ook mee-eet. Na zes maanden waren de 95 verpleeghuisbewoners die in het kader van het onderzoek `gezellig` aten, gemiddeld een pond zwaarder geworden. De 83 mensen van de controlegroep die op de standaardmanier bleven eten, verloren in dat halve jaar een kilo lichaamsgewicht.

De verpleeghuisbewoners in dit onderzoek waren gemiddeld 77 jaar oud, leden ieder gemiddeld aan drie ziekten en slikten zeven medicijnen. Behoud van lichaamsgewicht is dan vaak van levensbelang. De bewoners die op het eten-in-gezinsverband waren overgestapt, hadden na dat halve jaar ook een beduidend betere motoriek en een betere `kwaliteit van leven`.

De standaardmethode van het opdienen van een warme maaltijd in een verpleeghuis is het binnenrijden van een kar met tevoren opgeschepte drievaksborden. De menu`s zijn twee weken van tevoren uitgekozen. Het personeel loopt rond, deelt medicijnen uit en ruimt af bij de mensen die hun bord leeg hebben, of niet meer willen. Zo`n standaardmaaltijd begint voor iedereen individueel, zodra er een bord voor zijn neus komt te staan. Bewoners kunnen op hun kamer blijven tijdens de maaltijd. Onder het eten gaan de tehuisroutines gewoon door: de dokter en de schoonmaker kunnen binnenkomen. Of er kan bezoek arriveren. In de `gezellige` omstandigheden komen alle bewoners naar de eetkamer en gaan de deuren dicht tijdens het eten.

De gezinsmaaltijd beviel tijdens het experiment zo goed dat de directies besloten de `gezellige gezinsmaaltijd` voort te zetten.