De kinderbijslag voor ouderen

Wouter Bos wil de AOW fiscaliseren; de traditionele bonden zijn tegen.

Alternatief Voor Vakbond, een bond met jonge leden, juicht de plannen van Bos toe.

voorzitter van AVV Mei Li Vos vakbondsleiders Nederland, Den Haag, 4 oktober 2005 Mei Li Vos Alternatief Voor Vakbond: AVV. Voor een eerlijk, toekomstbestendig Nederland en voor behoud van het Europees sociaal model. En voor een evenwichtige verdeling tussen de generaties en verschillende soorten werkenden. Fair solidair is hun motto. Mei Li Vos is mede oprichter van het AVV. foto: Peter Hilz Hollandse Hoogte

De 'traditionele' vakbonden zoals FNV en CNV lopen niet bepaald warm voor de plannen van Wouter Bos. Maar het AVV (Alternatief Voor Vakbond), een vakbond met veel jonge leden die opkomen voor zelfstandigen en freelancers juicht de plannen van Bos juist toe om de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) te fiscaliseren.

Politicologe en voorzitter van AVV Mei Li Vos vergelijkt de AOW met 'kinderbijslag voor ouderen'.

Vanwaar die vergelijking?

Mensen die wat rijker zijn hebben in principe de kinderbijslag ook niet echt hard nodig. Zo is dat ook met de AOW. Rijke ouderen kunnen best meebetalen aan de AOW. Daarbij komt dat ouderen minder kosten maken dan jongeren en dus vaak geld overhouden.

PvdA-prominent Marcel van Dam noemt de plannen van Bos een 'misleiding'.

Van Dam is altijd al aan het knoeien met cijfers. Hij zaait alleen maar paniek met foute berekeningen en jaagt ouderen ten onrechte schrik aan. Hij maakt hier echt een fout. Van Dam is geen econoom.

Als van Dam knoeit met cijfers, zoals u dat noemt, hoe zit het dan wel in elkaar?

De groep AOW'ers zal in de toekomst alleen maar stijgen. De kosten die dat met zich mee brengt zijn erg hoog (15 à 20 miljard euro, red.) Dat wordt onderschreven door het Centraal Planbureau. Jongeren zullen in de toekomst die kosten voor een groot deel zelf moeten opbrengen terwijl rijke gepensioneerden daarvan profiteren. Ik vind dat niet eerlijk.

Hoe kijkt uw jonge achterban aan tegen het plan om de AOW te fiscaliseren?

Ik heb leden er nog niet over gesproken, maar ik kan mij voorstellen dat die het ontzettend fijn vinden. Wouter Bos is iemand die in onze ogen opkomt voor meer rechtvaardigheid.

Leiden de plannen van Bos volgens u tot een tweedeling tussen jongeren en ouderen zoals ook wel is gesuggereerd door oud-minister Bram Peper?

De kritiek heeft niets te maken met een generatiekloof. Het gaat hier om solidariteit en niet om leeftijd. Ik ken ook veel ouderen die het wél eens zijn met een eigen bijdrage aan de AOW.

De website van AVV biedt dagelijks actuele berichten en discussie over onder meer de Algemene Ouderdomswet.

    • Jaus Müller