Correcties &Aanvullingen

Minister Van Dam

In het artikel Bos onder vuur over hervorming AOW (4 mei, pagina 1) staat dat Marcel van Dam eind jaren zeventig minister van Volkshuisvesting was. Op dit departement was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) en minister in het kabinet-Van Agt II (1981-1982).