Brandbrief tegen stamceltherapie

Rotterdam 5 mei. De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt voor de onbekende, mogelijk gevaarlijke gevolgen van stamceltherapieën. In een brandbrief aan tien patiëntenverenigingen met ernstig chronisch zieke leden beklemtoont de inspectie dat nut, noodzaak en veiligheid van deze behandelingen wetenschappelijk niet bewezen zijn, en dat de bedrijven flinke winsten lijken te maken. De inspectie stuurt de waarschuwing, vooruitlopend op de uitkomsten van een onderzoek.