Ban dreigt voor bisschoppen China

Het Vaticaan dreigt vier bisschoppen in China uit de katholieke kerk te stoten. De excommunicatie vloeit volgens een pauselijke woordvoerder in Rome automatisch voort uit het feit dat de wijding van twee bisschoppen deze week in Kunming en in Wuhu gebeurde zonder instemming van de paus. Ook de twee bisschoppen die de plechtigheden (zondag en woensdag) leidden, hebben daarmee gehandeld in strijd met de kerkleer.

Het besluit van de door de Chinese staat gecontroleerde `vaderlandslievende` kerk om zonder pauselijk mandaat nieuwe bisschoppen te benoemen, heeft de betrekkingen met het Vaticaan op de spits gedreven. In een zeer scherpe verklaring gaf paus Benedictus XVI gisteren blijk van zijn “diepe ongenoegen“. Hij noemde de eenzijdige bisschopswijdingen “een ernstige aantasting van de eenheid van de kerk, waar zware kerkrechtelijke sancties tegenover staan.“ Ook sprak de paus van een “ernstige schending van de godsdienstvrijheid“.

Volgens Vaticaan-watchers ziet de paus een groeiende verwijdering tussen de gelovigen in China die zijn aangesloten bij de officiële Patriottische Katholieke kerk en de katholieke kerk in het algemeen, inclusief de gelovigen in China die in het geheim ter kerke gaan, als het grootste gevaar van de huidige crisis. Hoofd perszaken van het Vaticaan Joaquin Navarro-Valls wees er gisteren op dat priesters en bisschoppen in China worden blootgesteld aan “zware druk en bedreigingen“ door “entiteiten buiten de kerk“ - vermoedelijk een verwijzing naar de communistische regering. Die redenering zou ook de weg openen naar een mogelijke latere verzoening: de omstreden bisschoppen zouden immers hun misstap hebben begaan onder bedreiging. Veelbetekend is, aldus sommige analisten, dat slechts werd gesteld dat een bisschopswijding zonder pauselijk mandaat volgens het rooms-katholieke wetboek automatisch tot excommunicatie leidt. Maar een expliciete aankondiging aan de gemeenschap van gelovigen dat de vier bisschoppen inderdaad zijn uitgestoten, werd niet gegeven in de pauselijke verklaring.

Peking zei gisteren dat China nog steeds goede relaties met het Vaticaan wil en dat het de opwinding niet begrijpt. De bisschopswijdingen weerspiegelen de wens van de meerderheid van de gelovigen, aldus Buitenlandse Zaken.

Volgens AsiaNews, aan het Vaticaan gelieerd, is de ondergrondse kerk in China is blij met de harde opstelling van de paus, omdat hij niet buigt voor het bewind.