Verbod op export Brits vlees na tien jaar opgeheven

Londen, 4 mei. Het verbod op de uitvoer van Brits rundvlees, dat tien jaar geleden werd ingesteld door de Europese Unie in verband met een uitbraak van de runderziekte BSE, is met onmiddellijke ingang opgeheven. Runderen geboren na 1996 kunnen wat de Europese autoriteiten betreft weer vrijelijk worden geëxporteerd. Hetzelfde geldt voor rundvlees van koeien die na 15 juni 2005 zijn geslacht. In maart hadden veterinaire deskundigen van de EU al aanbevolen het verbod op te heffen. De Britse uitvoer zal naar verwachting vooral snel op gang komen naar Nederland, Griekenland en Italië. De Britse rundvleesexporteurs stellen dat het uitvoerverbod de sector zo`n 675 miljoen pond (1 miljard euro) per jaar heeft gekost.