Soorten evolueren sneller in tropen dan in gematigd klimaat

Rotterdam. De grote soortenrijkdom in de tropen in vergelijking tot gematigder klimaten laat zich verklaren door een versnelde evolutie in de tropen. Dat schrijven Nieuw Zeelandse biologen deze week in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. De biologen onderzochten de evolutiesnelheid in 45 houtachtige plantensoorten rond de Stille Oceaan. Zij zochten op verschillende breedtegraden soorten die op het niveau van familie of geslacht met elkaar verwant zijn. Vervolgens bepaalden zij het aantal veranderingen in het DNA.

De moleculaire evolutie in tropische plantensoorten blijkt ruim twee keer zo snel te verlopen als die bij nauw verwante plantensoorten uit gematigde streken. De Nieuw Zeelanders zien in die bevinding een bevestiging van de voorspelling van de bioloog Klaus Rohde, die in 1992 stelde dat een warmer klimaat de moleculaire evolutie bevordert. In de tropen is er wegens het klimaat meer energie beschikbaar en ligt het niveau van de stofwisseling hoger. Er treden daardoor relatief meer mutaties op in het DNA en de generatietijden worden in het algemeen korter. Dat alles heeft een positief effect op de vorming van nieuwe soorten. De Nieuw Zeelanders hebben deze theorie nu met experimentele gegevens weten te staven. Dankzij hun zorgvuldige proefopzet konden zij alternatieve verklaringen uitsluiten.