Oppervlakkige docu over Duits concentratiekamp

Het is jammer dat de gelauwerde Britse televisiemaker Rex Bloomstein zo veel laat liggen in zijn documentaire over de hedendaagse bezoekers aan het concentratiekamp Mauthausen - KZ staat voor Konzentrationslager. Met een Oostenrijkse gids die zo geobsedeerd is door wat er in het kamp allemaal gebeurd is - er staan 1.100 boeken over het onderwerp in zijn kast - dat het bijna z'n huwelijk en geestelijke gezondheid kost, heeft Bloomstein een gouden onderwerp in handen. Maar waarom deze gids zo fanatiek is, vernemen we niet. Dat de beelden niet dieper gaan dan strikt noodzakelijk, speelt de documentaire uiteindelijk parten. Bloomstein stipt nu te veel dingen aan en gaat dan weer naar een volgende scène. Jammer voor wie meer had willen horen over de drie jonge gidsen die in Mauthausen hun vervangende dienstplicht vervullen, elk met een “foute' opa. Of over de bejaarde dames die tijdens de Tweede Wereldoorlog al in de buurt van het kamp woonden. Bloomstein gaat even bij ze langs en laat ze amper uitpraten.

Film KZ Regie: Rex Bloomstein. In: 16 bioscopen (Cinema Delicatessen) ** scene uit de documentaire KZ FOTO: Cinema Delicatessen Cinema Delicatessen
KZ

Regie: Rex Bloomstein. In: 16 bioscopen (Cinema Delicatessen) **

Film
    • André Waardenburg