Ontwerp resolutie Iran in V-raad

Frankrijk en Groot-Brittannië hebben gisteren aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties het ontwerp voor een resolutie voorgelegd die de druk op Iran moet opvoeren. In de tekst wordt van Iran geëist dat het de verrijking van uranium staakt. Gebeurt dat niet dan volgen 'verdere maatregelen', die niet nader omschreven worden.

De Britten en Fransen werken in nauw overleg met de VS, die de resolutie steunen. Maar Rusland en China, de andere twee permanente leden van de Veiligheidsraad, hebben meteen laten weten dat ze niet met de formulering akkoord gaan. De westerse landen zijn ervan overtuigd dat het nucleaire programma van Iran gericht is op de ontwikkeling van een kernwapen. Teheran ontkent dat.

De onderhandelingen over de tekst van de resolutie zullen de komende dagen verder gaan. 'Over het strategische doel zijn we het eens met zijn zessen', zei de Britse VN-ambassadeur, doelend op de vijf permanente leden van de raad en Duitsland, dat nauw bij de onderhandelingen betrokken is. 'We willen niet dat Iran een kernwapen ontwikkelt.'

De resolutie roept Iran onder hoofdstuk VII van het VN-handvest op zijn omstreden nucleaire activiteiten te staken, waarmee de eis een bindend karakter zou hebben en afgedwongen kan worden met sancties of zelfs militair ingrijpen - ook al worden die maatregelen niet genoemd.

Het ontwerp stelt ook dat Iran moet stoppen met de bouw van een zwaarwatercentrale en dat alle landen er goed op moeten toezien dat ze geen goederen of technologieën exporteren die Iran kan gebruiken bij de programma's voor verrijking van uranium en de bouw van raketten. Verder vraagt de resolutie het hoofd van het Internationale Atoom Energie Agentschap (IAEA) om te rapporteren of Iran gehoor geeft aan de resolutie - maar er staat nog niet in binnen welke termijn dat zou moeten gebeuren.

In Washington drong de Duitse bondskanselier Merkel er gisteren bij president Bush op aan voor iedere diplomatieke stap zoveel mogelijk steun te verwerven. De Franse premier Villepin zei vandaag dat militair ingrijpen 'zeker geen oplossing' is voor de kwestie. (AP, Reuters)