`Ontvangers EU-subsidies bekend`

Rotterdam, 4 mei. - De lidstaten van de Europese Unie moeten openbaar maken wie Europese subsidies ontvangt en hoeveel. Het gaat dan om de gebruikers van fondsen die gezamenlijk door de lidstaten en de Europese Commissie worden beheerd. Die wens heeft de Commissie gisteren geuit bij de presentatie van plannen om de transparantie in de EU te bevorderen. Het gaat hierbij om driekwart van de 86 miljard euro die de EU jaarlijks aan subsidies betaalt. De resterende 25 procent bestaat uit subsidies die rechtstreeks door de Commissie worden verstrekt en waarover al volledige openheid bestaat. De Commissie wil nu onderzoeken of het haalbaar is ook voor de fondsen met co- financiering eenzelfde mate van openbaarheid in te stellen. In tien lidstaten is dat al het geval, maar onder meer Frankrijk en Oostenrijk zijn hier fel op tegen. De Europese landbouwsubsidies - jaarlijks ruim 40 miljard euro - leidden eerder al tot een discussie over openbaarheid. Minister Veerman maakte deze week bekend op 1 juni recente gegevens over de Nederlandse ontvangers van landbouwsubsidies te willen publiceren.