Niet-trekkende vogel wil toch wel trekken

Rotterdam. Niet-trekkende zangvogels vertonen in een bepaalde vaste periode van het jaar toch trekonrust. Ze hippen dan `s nachts onrustig heen en weer, net zoals trekvogels dat doen voorafgaand aan hun grote reis. Dat ontdekten twee Duitse onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Ornithologie in Andechs toen zij de Europese migrerende roodborsttapuit (Saxicola torquata rubicola) vergeleken met een Afrikaanse zustersoort (Saxiola torquata rubicola) die niet trekt. Onlangs werd het onderzoek gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Plos Biology.

Barbara Helm en haar inmiddels overleden collega Eberhard Gwinner voerden hun experimenten uit onder gecontroleerde omstandigheden met vogels in gevangenschap. Helm vermoedt dat de Afrikaanse vogels in de loop van de evolutie voordeel gehad hebben van hun trekonrust-eigenschappen. Door deze aanleg om zich voor te bereiden op een eventuele trek kunnen ze flexibeler reageren op bijvoorbeeld aanhoudende droogte.