Missie mag geen contact met Munib

Hoewel zijn loyaliteit aan de democratisch gekozen president Karzai niet ter discussie staat, komt de nieuwe gouverneur van de Afghaanse provincie Uruzgan, Abdul Hakim Munib, voor op de VN-lijst van terroristen.

Daarom schendt Nederland, dat bezig is een contingent van 1.400 militairen naar Uruzgan over te brengen voor een wederopbouwmissie, formeel het anti-terrorismebeleid van de VN, wanneer het met gouverneur Munib samenwerkt.

De lijst wordt door het sanctiecomité van de VN volgende week opnieuw besproken. Maar het is geenszins zeker dat Munib dan verdwijnt van de lijst van personen met wie de VN in geen geval contact kunnen onderhouden. Rusland zal zich daartegen verzetten - niet vanwege Munib zelf, maar omdat Moskou zich ergert aan de weinig doorzichtige criteria waarmee de westerse landen personen op- en afvoeren van de lijst met terroristen.

Munibs problematische status is aan het licht gekomen door Kamerlid Karimi (GroenLinks), die zich thans in de Afghaanse hoofdstad Kabul bevindt, en wordt door het ministerie van Buitenlandse zaken in Den Haag bevestigd.

Het probleem is niet alleen maar theoretisch, meent Karimi vanuit Kabul. De vorige gouverneur, Jan Mohammed Khan, die op verzoek van Nederland was afgelost en nu in Kabul adviseur van Karzai is geworden, had bij zijn vertrek uit de provincie alle hem ter beschikking gestelde auto's verkocht of weggegeven. Toen Munib aan de VN vroeg of hij twee van hun nog in Uruzgan aanwezige wagens mocht gebruiken, bleek dat niet te kunnen.

In schriftelijke vragen aan minister Bot (Buitenlandse Zaken) stelt Karimi dat deze situatie een handicap is voor de wederopbouw van Uruzgan, omdat VN-organisaties nu niet in Uruzgan actief kunnen worden. Ook vraagt zij of Nederland niet het VN-antiterreurbeleid ondergraaft, door wel met Munib samen te werken.

Munib, voormalig lid van Karzai's Veiligheidsraad, is op de lijst gekomen, omdat hij voor 2001 een verklaard aanhanger was van het Talibaan-regime - een aantijging die hij zelf nooit heeft bestreden.