Klacht bij NMa over makelaars

Apeldoorn, 4 mei. De Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft zich vandaag openlijk gemengd in de felle concurrentiestrijd tussen makelaars. De belangenclub voor huizenbezitters is naar de mededingingsautoriteit NMa gestapt om zich te beklagen over marktleider NVM. De makelaarsvereniging maakt volgens de VEH misbruik van haar dominante machtspositie. De huizenbezitters vinden het onjuist dat de NVM-makelaars verkoopinformatie op hun woningsite funda.nl afschermen voor concurrenten. De NVM maakt concurrerende huizensites het werk onmogelijk door directe verwijzingen naar huizen op funda.nl te verbieden.