“Investeren in Europa'

De zestigjarige Europese Beweging Nederland doekt deze maand haar kantoor op. Aanleiding is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen subsidie meer wil geven aan de vereniging. Aanvragen voor projecten die de organisatie wilde organiseren zijn afgewezen.

Marko Bos

De eerbiedwaardige vereniging onder leiding van de 75-jarige Europeaan Wim van Eekelen, onder meer oud-secretaris-generaal van de West-Europese Unie, lijkt op haar achterste benen te lopen. Voorzitter Van Eekelen blijkt op reis in Amerika, maar een bestuurslid van een jongere generatie wil graag uitleg geven over de situatie. Dus Marko Bos, 51 en plaatsvervangend directeur Economische Zaken bij de SER, aan de lijn.

Verdwijnt het telefoonnummer van de Europese Beweging?

“We werken aan een noodvoorziening elders. We willen als vereniging doorgaan, maar moeten ons heroriënteren op de toekomst. We waren een platform met een publieke functie en moeten nu een andere vorm vinden. Half juni willen we de leden een nieuw voorstel doen.“

Hoeveel leden heeft u?

“Ruim duizend, plus een dertigtal organisaties als politieke partijen, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties.“

Is deze ontwikkeling een teken aan de wand?

“Dat is niet eenduidig. Lang was alles rond Europa vanzelfsprekend. Dat is verdwenen sinds het referendum. “Europa' houdt de mensen bezig, maar het debat is nu helemaal stilgevallen. Dat lossen we niet op met een internet-enquete van Buitenlandse Zaken. We moeten mensen aanspreken op hoe we de relatie met Europa willen vormgeven.“

Dus u wilt verder?

“Ja, omdat we beter met de Europese integratie moeten omgaan. Voordelen, zoals de open grenzen, zijn te veel als vanzelfsprekend geaccepteerd, en het “nationale belang' wordt te veel in financiële termen gezien. De uitbreiding van de EU is een prestatie van historisch formaat. De EU hebben we nodig voor een schoon milieu, maar ook om greep te houden op globaliseringsprocessen. Daarom is het zo belangrijk om te blijven investeren in Europa.

    • Hans van der Lugt