Het roer moet om?

In zijn artikel “Het roer moet nu om, Hollanders' (nrc.next, 26 april) toont Evert Nieuwenhuis zich bezorgd over ons welvaartsniveau en heeft hij haast met de veranderingen die volgens hem nodig zijn om de Chinezen bij te benen.

Echter, hij mist een onderscheid tussen wenselijke en onwenselijk vormen van globalisering en onderwijs. Met de huidige globalisering leveren we steeds meer publieke diensten en democratische rechten over aan een steeds kleiner groepje ondernemingen dat alleen rekenschap aflegt aan hun aandeelhouders, niet aan kiezers.

Om onderscheid te kunnen maken tussen een wereldgemeenschap die werkt aan rechtvaardigheid en vrijheid en globalisering die de kloof tussen arm en rijk steeds groter maakt, moeten mensen onafhankelijk kunnen denken. Als het roer écht om moet, zal verandering moeten leiden tot rechtvaardigheid en vrijheid.

    • Gerard Aartsen Amsterdam