Geen overtreding Wakker Dier

Rotterdam 4 mei. De stichting Wakker Dier heeft vorig jaar terecht een geheim politierapport naar buiten gebracht waaruit blijkt dat de politie sterke vermoedens heeft dat de diervoedersector zich structureel schuldig maakt aan overtreding van de wet. Tot dat oordeel kwam de rechtbank in Amsterdam gisteren naar aanleiding van een bodemprocedure. De procedure was aangespannen door de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE), die van mening waren dat Wakker Dier ”zonder deugdelijke grondslag” de sector zwart zou hebben gemaakt. Volgens het rapport is op grote schaal afval verwerkt in veevoer.