Foto van raddraaier op website tonen mag

Justitie en politie hebben geen bevoegdheden overschreden door na rellen in Rotterdam en Nijmegen foto's van verdachten op internet te plaatsen. De Rotterdamse politie heeft ook terecht de gsm-nummers van 17.000 mensen opgevraagd die vorig jaar april tijdens hevige voetbalrellen rond die tijd in de buurt waren. Zij werden vervolgens per sms benaderd met de vraag om informatie over de rellen.

Dat concludeert het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar aanleiding van het gebruik van dergelijke opsporingsmethoden in Rotterdam, in Nijmegen na afloop van de vierdaags vorig jaar en in een onderzoek in Berg en Terblijt. Daar verstuurde justitie 7.494 sms'jes in de hoop informatie te krijgen over lopend onderzoek in een moordzaak.

Het plaatsen van foto's op internet mag op basis van de 'aanwijzing opsporingsberichtgeving' van het College van procureurs-generaal plaatsvinden bij misdrijven waar minimaal voorlopige hechtenis op staat en er voldoende rekening is gehouden met de privacybelangen van de verdachten.

Dat is in de praktijk ook gebeurd, aldus het college. Zo werd publicatie tevoren aangekondigd en kregen betrokkenen de gelegenheid om plaatsing te voorkomen door zich vrijwillig bij de politie te melden. Plaatsing is uiteindelijk gefaseerd gebeurd, waarbij eerst de plegers van de zwaarste delicten werden vertoond.

Justitie en politie hebben in deze zaak 'gewetensvol' gehandeld omdat in ieder afzonderlijk geval een individuele afweging is gemaakt. Het CBP heeft wel kritiek op het beleid om verdachten de mogelijkheid te geven plaatsing van de foto te voorkomen door zichzelf te melden. Dat is een vorm van medewerking aan eigen veroordeling en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.