Europese Beweging voor keuze

De zestigjarige Europese Beweging Nederland doekt eind deze maand haar kantoor in Den Haag op. Aanleiding is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen subsidie meer wil geven aan de vereniging. Aanvragen voor projecten die de EBN wilde organiseren zijn afgewezen, en daardoor kan de vereniging de salarissen van de twee stafleden niet meer betalen.

De eerbiedwaardige vereniging lijkt op haar achterste benen te lopen, maar wil toch verder. Het telefoonnummer zal niet verdwijnen want men werkt aan een noodvoorziening elders, zegt bestuurslid Marko Bos, tevens plaatsvervangend directeur Economische Zaken bij de SER.

Wel staat de vereniging voor een beslissend moment in haar bestaan. 'We moeten ons heroriënteren op de toekomst', zegt Bos. 'We waren een platform met een publieke functie en moeten nu een andere vorm vinden. Half juni willen we de leden een nieuw voorstel doen.' De EBN telt ruim duizend leden, plus een dertigtal organisaties als politieke partijen, vakbonden, werkgevers en milieuorganisaties.

'Lang was alles rond Europa vanzelfsprekend, maar dat is verdwenen sinds het referendum', zo blikt Bos terug. 'Europa houdt de mensen bezig, zo bleek toen, maar het debat is nu helemaal stilgevallen. Dat lossen we niet op met een internet-enquete van Buitenlandse Zaken.'

De EBN wil haar activiteiten dus voortzetten. 'Voordelen, zoals de open grenzen, zijn te veel als vanzelfsprekend geaccepteerd, en het 'nationale belang' wordt te veel in financiële termen gezien. De uitbreiding van de EU is een prestatie van historisch formaat. De EU hebben we nodig voor een schoon milieu, maar ook om greep te houden op globaliseringsprocessen.'