Een EU-roetfilter

Nederland doet er goed aan om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Europese Commissie over roetfilters op dieselauto's. De Commissie bepaalde gisteren dat Nederland de roetfilters niet per 1 januari 2007 verplicht mag stellen, met als argument dat deze maatregel de interne Europese markt verstoort. Volgens eurocommissaris Verheugen ontzegt ons land, zodra de maatregel ingaat, dieselauto's zonder filter de toegang tot de Nederlandse markt. Als de Commissie haar zin krijgt, zal het roetfilter op z'n vroegst pas vanaf 2009 verplicht zijn. Dat terwijl met de roetfilters uitvoering wordt gegeven aan een andere dwingende Europese richtlijn tegen luchtvervuiling. De Nederlandse regering zit dus klem tussen twee regels.

De uitspraak van de Europese Commissie snijdt weliswaar hout, want Europese regels verhinderen dat afzonderlijke lidstaten eigen eisen aan auto's stellen. Maar de opmars van het roetfilter op diesels is in Nederland door een subsidieregeling al bijna niet meer te stuiten. De maatregel is voor dieselrijders financieel aantrekkelijk en verbetert snel de luchtkwaliteit. Om in dit stadium automobilisten in verwarring te brengen over de invoerdatum en eventueel bestaande subsidies te schrappen totdat Brussel zijn zaken op orde heeft, is onaantrekkelijker dan in beroep gaan. Dat zet de Unie onder druk om haast te maken met een zinnige milieumaatregel. Een beroep is niet bij voorbaat kansloos.

Gisteren werd bekend dat in Nederland steeds meer (nieuwe) dieselauto's met roetfilter rijden. Het filter gaat het uitstoten van schadelijke stofdeeltjes tegen. De subsidie voor het roetfilter is onderdeel van maatregelen van staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) tegen luchtvervuiling. Kopers van een nieuwe dieselautomobiel krijgen zeshonderd euro korting op de aanschafbelasting als ze een roetfilter laten installeren. Van de nieuwe diesels zijn intussen vier van de tien met een filter uitgerust. Mede met dank aan de staat. Hoewel dat laatste niet onomstreden is - het doet geen recht aan het principe dat de vervuiler betaalt - is het succes van de subsidie niet te negeren. Ook bestaande diesels zouden binnenkort (per 1 juli) met financiële steun van het rijk (vierhonderd euro) met een roetfilter kunnen worden uitgerust.

Het lijkt er nu op dat Nederland door Brussel wordt gestraft voor de uitvoering van Europese regels. Dat wringt. In andere delen van de wereld - Verenigde Staten en Japan bijvoorbeeld - zijn roetfilters heel normaal. De auto-industrie is bovendien goed in staat om roetfilters standaard in te bouwen. Dit kan de Europese Commissie zich aantrekken. Een beetje meer tempo vanuit Brussel is dringend gewenst. De Commissie blijft zo de schijn tegen zich houden dat ze aan de leiband van de automakers loopt.

Van Geel hoopte op dispensatie. In het slechtste geval moet alles tot nader order worden teruggedraaid en gaat het de staat veel geld kosten - om over de ergenis en de verspilde moeite maar te zwijgen. In het belang van de schone lucht en de Europese richtlijn daarover is het beter nu maar even door te zetten en de gok van een beroepsprocedure voor lief te nemen.