Bos onder vuur over hervorming AOW

Enkele prominente PvdA'ers hebben kritiek op de plannen van PvdA-leider Wouter Bos om ouderen te laten meebetalen aan de AOW. Kamerlid Ferd Crone (PvdA) doet de kritiek af als 'geknoei met cijfers'.

Marcel van Dam (minister van Volkshuisvesting voor de PvdA eind jaren zeventig) beticht Bos in zijn column in de Volkskrant van 'misleiding'. De oud-minister: 'In een kabinet-Bos worden gepensioneerden, mensen die niet meer in staat zijn iets aan hun inkomenspositie te veranderen, keihard gepakt.' Van Dam krijgt steun van Bram Peper, oud-minister van Binnenlandse Zaken in het tweede paarse kabinet. Peper: 'Zo scherp je de tegenstellingen aan tussen jong en oud. Dat is electoraal levensgevaarlijk. Bos riskeert een opstand van de grijze horde.'

Algemeen wordt aangenomen dat het probleem van de vergrijzing en de hervorming van de verzorgingsstaat een belangrijke rol gaan spelen in de parlementsverkiezingen van mei 2007.

Bos heeft voorgesteld om de AOW (het staatspensioen) te 'fiscaliseren'. Dit betekent dat de AOW-uitkeringen niet langer uit premies worden betaald, maar uit belastingopbrengsten. AOW-premies worden nu opgebracht door mensen onder 65 jaar. Daarna vervalt de premieheffing.

Volgens Van Dam zal de koopkracht van gepensioneerden aanzienlijk achterblijven als Bos zijn plannen verwezenlijkt. Hij spreekt van 'een pertinente leugen'. 'Het raakt de lage en middeninkomens ook fors.'

Bos is verrast over de kritiek van Van Dam. 'We willen dit al jaren, het is geen nieuw standpunt. Ik vraag me af waarom Van Dam niet al eerder is opgehouden op de PvdA te stemmen.' Inhoudelijk slaat Van Dam volgens Bos de plank mis. 'We zorgen ervoor dat mensen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen via een hogere fiscale ouderenkorting niet in de min komen. Voor mensen met een groter aanvullend pensioen zullen we de maatregel over vijftien jaar spreiden.'

Van Dam doet een oproep aan sociaal-democraten tot de oprichting van een progressieve ouderenpartij. Politici van de regeringspartijen VVD en CDA hebben al eerder aangegeven dat ze de plannen van Bos voor het aanpakken van de vergrijzing verwerpen.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Bos onder vuur over hervorming AOW (4 mei, pagina 1) staat dat Marcel van Dam eind jaren zeventig minister van Volkshuisvesting was. Op dit departement was hij staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) en minister in het kabinet-Van Agt II (1981-1982).