Bisschoppen grijpen in bij Poolse radio

Warschau. De Poolse bisschoppen hebben een raad in het leven geroepen die toezicht gaat houden op de programmering van Radio Maryja. De politieke partijdigheid en het antisemitisme van het ultrakatholieke radiostation moeten zo worden aangepakt. Radio Maryja fungeert de facto als staatszender, tot grote ergernis van de reguliere media. Bovendien kwam het station onlangs - opnieuw - in opspraak met antisemitische uitlatingen. In een programma werd gerept over de ”BV Holocaust”.