'Bestuur in Randstad moet anders'

De Randstad moet ingrijpend anders bestuurd worden om een goede internationale concurrentiepositie in stand te houden.

De vier Randstadprovincies, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland, en het grote aantal gemeenten veroorzaken nu 'bestuurlijke drukte' waardoor ze hun taken niet goed kunnen uitvoeren. Dat schrijft minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) in een discussienotitie over het middenbestuur (gemeenten en provincies), die hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde.

In de notitie onderschrijft Remkes de analyse van de zogeheten 'Holland 8': de betrokken commissarissen van de de koningin en de burgemeesters van de vier grote steden. Zij bepleitten vorig jaar in een brandbrief aan het kabinet de vorming van een overkoepelende Randstadautoriteit met vergaande bevoegdheden op het gebied van economie, vervoer en infrastructuur.

Remkes somt in zijn notitie een aantal mogelijke bestuurlijke varianten op, variërend van een Randstadprovincie, via samenvoeging van een of meer provincies, tot de vorming van een stadstaat voor de Randstad - naar het voorbeeld van Hamburg en Bremen in Duitsland.

In de notitie spreekt hij zelf geen voorkeur uit. Hij werkt de voorgestelde scenario's uit en wil dat een 'comité van wijzen' daar komend najaar een oordeel over geeft. De minister liet eerder al weten dat wat hem betreft in ieder geval 'zwaargewichten' uit het bedrijfsleven deel zullen uitmaken van dat comité, en niet alleen bestuurders uit de overheidssfeer.

Voor Remkes staat vast dat de bestaande stadsdeelstelsels in Rotterdam en Amsterdam bijdragen aan die bestuurlijke drukte en bij de uitwerking van elk voorgesteld bestuurlijk scenario ter discussie komen te staan.

De provincies buiten de Randstad functioneren naar behoren, Wel kan de slagkracht op lokaal niveau worden vergroot door gemeentelijke herindeling, betoogt Remkes. Dat geldt met name voor de provincies Groningen, Limburg en Friesland en de regio's Twente, Arnhem/Nijmegen en Eindhoven.

Remkes bepleit één integrale bovenprovinciale herindelingsoperatie, waarbij hij verwijst naar een dergelijke operatie in Denemarken. Krachtige sturing van bovenaf moet volgens Remkes een noodzakelijke voorwaarde zijn voor die gemeentelijke herindeling.