Beroep tegen EU-besluit filters

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) gaat, als het kabinet ermee instemt, in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie om roetfilters op dieselauto's niet in 2007 maar later verplicht te stellen. Dat heeft een woordvoerder van Van Geel vanmorgen laten weten.

Europees commissaris Verheugen (Industrie) heeft gisteren gezegd dat het Nederlandse verzoek om de verplichting voor alle nieuwe dieselauto's volgend jaar al van kracht te laten zijn, niet wordt gehonoreerd. De maatregel wordt op zijn vroegst eind 2008 in alle Europese lidstaten ingevoerd. Volgens commissaris Verheugen zou een uitzondering voor Nederland een te grote verstoring van de interne markt zijn.

Van Geel noemt het besluit 'een gemiste kans' en is het er grondig mee oneens. Hij had de Commissie formeel verzocht om de roetfilters op diesels eerder verplicht te mogen stellen met het oog op de sterke luchtverontreiniging, in het bijzonder de effecten van fijn stof. Als gevolg hiervan kampen veel mensen met gezondheidsproblemen en gaan jaarlijks duizenden mensen eerder dood door longaandoeningen. Aanvankelijk wilde Van Geel nog wel tot eind 2008 wachten. Dat liet hij in december vorig jaar nog weten nadat de Commissie in Brussel had laten weten dat invoering van de verplichte roetfilter niet in 2007 zou kunnen. Maar de Tweede Kamer ging daar niet mee akkoord en vroeg Van Geel meer druk uit te oefenen en dat gebeurde in de vorm van een formeel verzoek.

Volgens zijn woordvoerder staat Van Geel nu op het standpunt dat 'Europa' over de hele linie te weinig doet om de luchtverontreiniging te verminderen. Alleen als er strengere maatregelen komen, wil Van Geel overwegen nog een jaar te wachten met het verplichte roetfilter. De woordvoerder verwijst naar het succes van de aanschafsubsidie op roetfilters die nu geldt. Het effect daarvan is dat 40 procent van de nieuwe diesels er mee is uitgerust en volgens Van Geel zijn de positieve gevolgen daarvan direct merkbaar.

Ook Tweede-Kamerlid Samsom (PvdA) wil dat het kabinet beroep aantekent tegen het besluit. Via vragen in het Europees Parlement zal volgens hem nu worden geprobeerd 'de Commissie tot inkeer te brengen'. Samsom vindt dat het milieubelang hier moet gaan boven dat van de interne markt.