Radio Maryja aan banden

De Poolse bisschoppen hebben gisteren een achtkoppige raad in het leven geroepen die toezicht gaat houden op de programmering van Radio Maryja. De politieke partijdigheid en het antisemitisme van het ultrakatholieke radiostation moeten zo worden aangepakt.

De zender krijgt een nieuw, door de bisschoppen opgesteld statuut. Aartsbisschop Glodz legde gisteren uit dat de inhoud daarvan niet zal worden geopenbaard, omdat het officiële kerkdocumenten betreft. Maar volgens Glodz stelt het statuut onder meer duidelijk dat Radio Maryja zich “niet achter één politieke partij“ mag scharen.

Radio Maryja is nauw verbonden met de huidige moreelconservatieve regering in Polen en fungeert de facto als staatszender, tot grote ergernis van de reguliere media.

Bovendien kwam het station onlangs - opnieuw - in opspraak met antisemitische uitlatingen. In een programma werd gerept over de “BV Holocaust“. De joden zouden de holocaust gebruiken om geld te verdienen.

De bisschoppen werden vorige maand tot actie gemaand door het Vaticaan. Volgens paus Benedictus XVI vormt de zender een bedreiging voor de eenheid van de kerk in Polen.

Priester Tadeusz Rydzyk, directeur van de zender, bood vorige week - volgens menigeen halfslachtige - excuses aan voor de antisemitische uitlatingen, maar de openbaar aanklager van Torun, waar Radio Maryja zetelt, heeft een onderzoek ingesteld.

Rydzyk is intussen weer in opspraak gekomen, ditmaal over op de aandelenbeurs verdwenen miljoenen, donaties van luisteraars. Jaroslaw Kaczynski, de leider van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), nam het zondag op voor de priester. “Radio Maryja ligt onder vuur omdat het deel uitmaakt van de frontstrijders die Polen kunnen veranderen“, aldus Kaczynski. Volgens de partijleider, wiens tweelingbroer president van Polen is, is de kritiek op Rydzyk “een aanval op het vrije woord“.

De broers Kaczynski, die eind vorig jaar aan de macht kwamen, hebben een morele revolutie beloofd. Die is vooral gericht tegen de sociaal-democraten, de vroegere communisten, die volgens PiS een kliek vormen in Polen, maar intussen ook tegen de media, de Poolse centrale bank en het hooggerechtshof.

Na zeven maanden heeft Jaroslaw Kaczynski nog geen meerderheidscoalitie weten te bouwen en verkeert de Poolse politiek in een impasse.