Opslag stamcel via vroedvrouw

Een nieuw medisch bedrijf biedt ouders aan om stamcellen uit het navelstrengbloed van hun baby op te slaan. Met hulp van 25 praktijken van verloskundigen gaat het bedrijf sinds april op zoek naar klanten.

In ruil voor 395 euro voor afname, en daarna 96 euro per jaar voor opslag en verzorging biedt de in Leusden gevestigde Stamcelbank Nederland aan stamcellen van baby's in te vriezen. Ouders lopen daarmee vooruit op de verwachting dat verschillende ziekten in de toekomst kunnen worden behandeld met eigen stamcellen.

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is “niet onverdeeld enthousiast“ over de samenwerking van verloskundigen met een commerciële stamcelbank. Nut en noodzaak zijn nog niet bewezen, zegt directeur Jos Becker Hoff. “De kans is zeer wel aanwezig dat het weggegooid geld blijkt.“

In 2000 ontstond politieke opschudding in Nederland toen een stamcelbedrijf uit België, Cryo Cell, folders verspreidde in de “Blije Doos', een promotiepakket voor zwangere vrouwen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg was “verontrust“. Toenmalig minister van Volksgezondheid Borst noemde de informatie “misleidend“ en vond stamcelopslag “overbodig“. Maar ze zei ook dat ze er niets tegen kon beginnen.

In Italië en Spanje is commerciële stamcelopslag inmiddels verboden. Dat kan Nederland ook doen, zegt Wim Fibbe, hoogleraar stamcelbiologie in Leiden en directeur van de publieke Nationale Navelstrengbloedbank van de Stichting Eurocord. Nadeel is dan wel dat ouders hun heil gaan zoeken over de grens. Daarom pleit hij ervoor de private stamcelbanken te toetsen aan de wereldwijd overeengekomen normen voor wetenschappelijk erkende stamcelbanken.

Fibbe: “Want je moet er niet aan denken dat een private bank cellen verkeerd opslaat. Dan wordt het materiaal verwisseld en ontstaan bij behandeling ernstige medische problemen.“

kraslot: pagina 2

    • jeroen van der Krisen Wubby Luyendijk