Oeroude vis had kieuwen in `zakjes`

Rotterdam. Een 370 miljoen jaar oud fossiel van een vis met uitzonderlijk goed bewaarde kieuwen is ontdekt in de Canadese provincie Québec. De kaakloze vis had kieuwen die sterk lijken op die van de moderne vissen zoals de lamprei en de slijmprik. De Franse paleontoloog Philippe Janvier van het Muséum National d`Histoire Naturelle in Parijs en zijn Canadese collega`s berichtten vorige week over de vondst in Nature. De fossiele vis, Endeiolepis, had kieuwen die vervat zijn in `zakjes`. Volgens de onderzoekers is dat een aanwijzing dat ook de eerste vissen (en dus alle vroege gewervelde dieren) beschikten over een vergelijkbaar systeem van kieuwen. Ze veronderstellen dat het ontstaan van kaken in de evolutie samenhangt met de vervanging van deze `zakjes` door moderne kieuwen. Endeiolepis beschikte over 30 kieuwzakken, lampreien hebben er zeven. Het zou een aanwijzing zijn dat de vis in een omgeving met relatief weinig zuurstof leefde.