EU breekt overleg met Servië af

Brussel, 3 mei. De Europese Unie zal het overleg met Servië en Montenegro over een stabilisatie- en associatieakkoord (SAA) afbreken, nu Servië niet heeft voldaan aan de eis, de wegens oorlogsmisdaden gezochte Ratko Mladic uit te leveren aan het Joegoslavië-tribunaal.