Bij zorgverzekeraar Agis 400 banen weg

Bij zorgverzekeringsmaatschappij Agis gaan 250 vaste en 150 tijdelijke banen verloren. Agis verloor dit jaar veel klanten.

Agis, een van de vijf grootste zorgverzekeraars, raakte in het nieuwe zorgstelsel een kwart van zijn klanten kwijt. Agis verloor 430.000 klanten en heeft er nu nog 1,2 miljoen. De vier andere grote verzekeraars wonnen juist klanten. Een kwart van alle Nederlanders kozen voor een andere verzekeringsmaatschappij voor hun ziektekosten. De meesten sloten zich aan bij een goedkopere, collectieve verzekering. Volgens voorzitter E. van der Veen van de raad van bestuur van Agis, hadden de verzekerden die bij Agis waren vertrokken massaal gekozen voor collectieve verzekeringen “tegen een te lage prijs'.

Agis laat nu in een persbericht weten zich “nog nadrukkelijker“ te gaan richten op “collectiviteiten en speciale doelgroepen“. Maar Agis laat ook weten dat het een “maatschappelijke zorgverzekeraar“ blijft die “voor een eerlijke premie kwalitatief goede zorg organiseert voor haar leden“.

De reducties vinden voornamelijk plaats binnen stafafdelingen en andere ondersteunende bedrijfsonderdelen. Agis zal de vierhonderd voltijdsbanen de komende jaren gespreid terugdringen. Het bedrijf trekt tot 1 januari 2008 uit om het personeelsbestand af te bouwen. Begin 2008 zal het bedrijf ongeveer 1300 fte's moeten tellen, nu zijn er 1.700 voltijdsbanen. Het bestuur van Agis heeft de ondernemingsraad over de plannen geïnformeerd. De raad zal daar half mei een reactie op geven.

Verzekerden konden tot 1 maart hun ziektekostenverzekering opzeggen of aanpassen. Wie dat niet deed accepteerde automatisch het aanbod dat de verzekeraar had toegestuurd. Wie de verzekering wel opzegde voor 1 maart, had nog tot 1 mei de tijd een andere verzekering uit te kiezen.