Arbeidskorting

In het interview met PvdA-leider Bos, “Iedereen heeft baat bij een brede verzorgingsstaat' (2 mei, pagina 3), staat dat Bos AOW, kinderbijslag en arbeidskorting niet inkomensafhankelijk wil maken. Dat is onjuist, de PvdA is voor een inkomensafhankelijke arbeidskorting.