Wel maatregelen bij Defensie, o nee geen

Een stomme fout? In een interview met de Geasscocieerde Persdiensten (GPD) meldde de scheidende directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), generaal-majoor Bert Dedden, dat het ministerie van Defensie disciplinaire maatregelen had genomen tegen twee medewerkers die aanhangers zouden zijn van de radicale islam. Diverse media, waaronder het Nederlands Dagblad, meldden het nieuws al deze morgen. Aanvankelijk bevestigde een woordvoerder het verhaal van de MIVD-directeur. Maar om half één vanmiddag belde het departement terug: er was géén sprake van maatregelen.

In het interview met de GPD zei Dedden dat zijn dienst het afgelopen jaar “een tiental“ zaken van vermeend moslim-extremisme binnen de krijgsmacht had onderzocht. In twee gevallen had dat geleid tot concrete maatregelen. Van één medewerker zou de zogeheten “verklaring van geen bezwaar' zijn ingetrokken. Tegen een andere Defensiemedewerker zou aangifte zijn gedaan wegens een strafbaar feit. Daarvan is echter geen sprake, zo zegt Defensie nu. Een woordvoerder verwijst naar het jaarverslag van de MIVD over 2005. Daarin staat dat “nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze personen een dreiging vormen voor de veiligheid en/of paraatheid van de krijgsmacht.“