Villepin ziet geen reden voor aftreden

De Franse premier Dominique de Villepin ziet “geen reden“ om af te treden wegens beschuldigingen over zijn betrokkenheid bij een onderzoek naar zijn collega-minister en politieke rivaal Nicolas Sarkozy.

Villepin is bereid zich te laten verhoren door rechters als zij vragen hebben. Hij zei vanmorgen in een radio-interview dat hij het slachtoffer is geworden van een “lastercampagne“ en dat de beschuldigingen onterecht zijn. “Er is nooit een onderzoek geweest“ naar Nicolas Sarkozy, aldus Villepin.

De premier staat onder druk sinds het blad Le Monde vorige week aantekeningen en uitspraken onthulde van een inlichtingenspecialist, generaal Rondot, die duiden op een “fixatie“ van Villepin op Sarkozy in een onderzoek naar beschuldigingen over zwartgeldrekeningen. Sindsdien groeit de druk op Villepin om af te treden.

De kwestie draait om de zogenaamde affaire-Clearstream, een doodgelopen onderzoek naar zwartgeldstromen via de Luxemburgse zakenbank Clearstream. In 2004 doken in die affaire de namen op van enkele prominenten, onder wie Sarkozy, die zwartgeldrekeningen in het buitenland zouden hebben. Die beschuldigingen bleken vals. Sindsdien onderzoekt de justitie de herkomst van deze valse, anonieme beschuldigingen.

In dat onderzoek zijn vragen gerezen over de rol van Villepin. Sinds eind vorige week spitsen die vragen zich toe op een gesprek dat hij in januari 2004 voerde met generaal Rondot. Villepin was toen minister van Buitenlandse Zaken. Hoewel de namen van Sarkozy en andere politici toen nog niet publiekelijk genoemd waren in de affaire-Clearstream, maakte Rondot na dat gesprek aantekeningen over de “politieke inzet: Nicolas Sarkozy'. Le Monde haalde dat uit het gerechtelijk onderzoek.

De inmiddels gepensioneerde Rondot zei vanmorgen in Le Figaro dat zijn aantekeningen ten onrechte zijn geïnterpreteerd als een instructie van Villepin. Het ging volgens Rondot om zijn persoonlijke indruk van het gesprek. Hij zei nooit onderzoek naar politici te hebben verricht.

Villepin ontkende vanmorgen dat in het gesprek met Rondot de naam van Sarkozy is gevallen. Volgens hem is de kwestie een “nat rotje“. Maar critici zien in de zaak een nieuw teken dat het presidentschap van Jacques Chirac in chaos aan het eindigen is, en roepen op tot vervroegde verkiezingen. Het Elysée sloot gisteren vervanging van Villepin als premier uit.