Tehuis voor mannen die hun vrouw mishandelen

Rotterdam. De Stichting Maatschappelijke en Vrouwenopvang in Den Bosch wil een speciaal mannenhuis opzetten waar plegers van huiselijk geweld terecht kunnen. De plegers zouden daar een intensieve behandeling moeten krijgen, terwijl de slachtoffers van het geweld - meestal vrouw en eventueel kinderen - in hun eigen woning kunnen blijven. Nu is het vaak zo dat de slachtoffers vertrekken en de man thuis kan blijven. Het voorstel van de stichting in Den Bosch past bij het recente therapeutische inzicht dat juist de plegers van huiselijk geweld moeten worden behandeld. Het sluit ook aan bij een wetsvoorstel van minister Donner (Justitie, CDA) om daders van huiselijk geweld een huisverbod van tien dagen op te leggen als acuut gevaar dreigt voor vrouw en kinderen. G. van Egdom, directeur van de Bossche stichting: ”Als de dader na die tien dagen naar huis gaat, is er niets veranderd.” Het mannenhuis zou opvang moeten bieden gedurende enkele maanden. Mannen opvangen is bovendien goedkoper, zegt hij. ”Vrouwen moeten vaak samen met hun kinderen worden opgevangen.”