Start buitenlands bedrijf makkelijker

Buitenlandse ondernemers kunnen zich in de nabije toekomst gemakkelijker vestigen in Nederland. Dat is het effect van de maatregelen die minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) aankondigt in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Brinkhorst is het goed voor de Nederlandse economie wanneer meer ondernemers uit het buitenland zich hier vestigen. Daartoe zal hij de toelatingscriteria versoepelen.

Als basis hiervoor dient een discussiestuk dat anderhalf jaar geleden in de Tweede Kamer is behandeld: “Kiezen voor groei', over het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse zelfstandigen. Het gaat hierbij, zo blijkt uit het rapport, om hoogopgeleide ondernemers, zogenoemde kennismigranten.

De nieuwe regels, waarvan een puntensysteem de essentie vormt, zullen eerst nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als een ondernemer zijn aanvraag heeft ingediend, zal de minister van Economische Zaken daarover een advies sturen naar de minister van Justitie, die uiteindelijk een beslissing neemt.

In het nieuwe puntensysteem kan een buitenlandse ondernemer maximaal 300 punten halen, maar komt de toelating al in zicht bij 120 punten. De punten worden gegeven voor persoonlijke eigenschappen, het ondernemingsplan en de inschatting over de toegevoegde waarde voor de economie. Verder wordt gekeken naar opleiding, ervaring, inkomen, noodzakelijke investeringen en de marktpositie van de te beginnen onderneming.

Uit een inventarisatie van het ministerie van Economische Zaken naar de gang van zaken in andere landen, blijkt dat het jaarlijks om enkele tientallen tot enige honderden nieuwe vestigingen van ondernemers zal gaan. Op grond van de tot nu toe geldende regels zijn er tussen 2001 en voorjaar 2005 niet meer dan 108 aanvragen (van totaal 599) gehonoreerd. Dat zijn er gemiddeld 25 per jaar.