Meldingen corruptie overheid nemen toe

Het aantal meldingen van corruptie, fraude of andere onregelmatigheden bij rijksoverheid is gestegen van 59 in 2004 tot 136 in 2005. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft echter geen zicht op het aantal geregistreerde integriteitsschendingen bij de dertien departementen.

De cijfers zijn onvolledig omdat enkele departementen niet alle schendingen melden. Defensie meldt zelfs helemaal geen schendingen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Defensie was in de periode 1999-2003 goed voor bijna de helft van alle 155 corruptieonderzoeken bij departementen, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Vorig jaar liepen 49 departementsambtenaren volgens de officiële cijfers tegen de lamp wegens fraude of corruptie. Twaalf ambtenaren maakten zich schuldig aan schending van het ambtsgeheim, 75 ambtenaren waren betrokken bij andere onregelmatigheden, zoals misbruik van telefoon of internet. Tegen 34 ambtenaren werd aangifte gedaan bij het openbaar ministerie, eenzelfde aantal werd ontslagen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat telde vorig jaar met 42 affaires het grootste aantal integriteitsschendingen, de Belastingdienst is tweede met 40 meldingen. Tegen tien ambtenaren van het ministerie van Justitie werd melding gedaan van betrokkenheid bij fraude of corruptie. Bij de rijksoverheid werkten vorig jaar 114.884 ambtenaren.

De gemeente Amsterdam, waar zo'n 22.000 ambtenaren werken, registreerde vorig jaar 140 meldingen van integriteitsschendingen, waaronder 71 meldingen van corruptie en fraude. Amsterdam kent wel een uniforme registratiemethode. Meldingen worden behandeld door een daarvoor in 2001 in het leven geroepen Bureau Integriteit.

De woordvoerder van Binnenlandse Zaken kan niet verklaren waarom Amsterdam verhoudingsgewijs zoveel meldingen meer registreert dan de rijksoverheid.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) schreef vorig jaar aan de Kamer dat de overheid alerter moet zijn op corruptie. Uit een onderzoek van de Vrije Universiteit naar de omvang van corruptie in het ambtelijk apparaat bleek vorig jaar dat topambtenaren inschatten dat 3,2 procent van het ambtelijk apparaat corrupt is.