Meer corruptie en fraude gemeld bij rijksambtenaren

Den Haag, 2 mei. Het aantal meldingen van corruptie, fraude of andere onregelmatigheden bij de rijksoverheid is gestegen van 59 in 2004 tot 136 in 2005. De cijfers zijn onvolledig omdat enkele departementen niet alle schendingen melden en het ministerie van Defensie helemaal geen meldingen verstrekt.

Pagina 3