Meer corrupte ambtenaren

Het aantal ambtenaren bij ministeries dat zich schuldig heeft gemaakt aan fraude of corruptie is in 2005 meer dan verdubbeld vergeleken met 2004. In 2005 waren dit 136 ambtenaren, tegen 59 het jaar ervoor. Dat staat in het Sociaal Jaarverslag Rijk 2005 dat minister Remkes (Binnenlandse Zaken) half mei naar de Tweede Kamer stuurt.