Justitie grijpt in bij leiding rijksinrichting

Directeur A. Jonker van de rijksinrichting voor jongens Den Engh is uit zijn functie gezet. Hij is door het ministerie van Justitie overgeplaatst naar het ministerie in Den Haag.

Vier andere leidinggevenden zouden ook zijn vertrokken. Onduidelijk is of zij door het ministerie uit de directie zijn verwijderd of dat zij uit solidariteit met Jonker zijn vertrokken.

Minister Donner (Justitie, CDA) zou vanmiddag in een brief aan de Tweede Kamer de overplaatsing van de directeur toelichten. Tot die tijd willen het ministerie en Den Engh niet reageren.

Volgens verschillende betrokkenen is Jonker op deze manier aan de kant is gezet door Justitie als gevolg van een richtingenstrijd over de aanpak op de inrichting. De overplaatsing van Jonker heeft “alle schijn van een coup“, zei E. van der Schraaf, lid van de commissie van toezicht van Den Engh, tegen het persbureau ANP. Gisteren werd de interim-directeur voorgesteld aan het personeel.

In twee vestigingen van Den Engh, in Den Dolder en Ossendrecht, worden zwakbegaafde ernstig gedragsgestoorde en criminele jongeren “geresocialiseerd' met de zogenoemde sociogroepstrategie (sgs). Over de effectiviteit van deze heropvoedingsmethode lopen de meningen nogal uiteen. Volgens de inrichting vervalt minder dan 9 procent van de behandelde jongens na een jaar weer in zijn oude criminele gedrag, terwijl dat bij de traditionele inrichtingen 38 procent is. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie wijken de resultaten van de sgs-methode echter niet af van de elders gebruikelijkte methoden.

Onlangs lichtte de commissie van toezicht de Tweede Kamer in over de houding van het ministerie van Justitie. Doordat Justitie de regels heeft aangescherpt is de druk op de inrichting zo opgevoerd dat de sgs-methode moeilijk uitgevoerd kan worden. Op deze manier, zo stelde de commissie, worden de belangen van de jongens geschaad. Volgens Van der Schraaf heeft het ministerie gisteren toegezegd dat de speciale methodiek van Den Engh wordt gehandhaafd.