Geen sociale premies voor vakantiebaan

Den Haag. Wie tijdelijk en slechts voor een korte periode werkt, zou geen sociale premies meer moeten betalen. Ook de werkgever zou bij korte dienstverbanden vrijgesteld moeten worden van sociale premies. Dat schrijft de Sociaal Economische Raad (SER) in een ontwerpadvies aan de regering, dat later deze maand zal worden vastgesteld. De SER schrijft dat wanneer werknemers dertig dagen of korter werken voor een werkgever, ze geen premies voor de WW, WIA en ziektewet hoeven te betalen.