Geen doodstraf bij uitwijzing naar China

China zal geen doodvonnissen voltrekken tegen Chinese verdachten die naar Spanje zijn uitgeweken en door dat land worden uitgeleverd. Dat is de kern van een verdrag tussen China en Spanje, dat afgelopen weekeinde is geratificeerd in het Volkscongres, China's niet-democratisch gekozen parlement. Het is de eerste keer dat China, het land waar de meeste doodvonnissen ter wereld worden voltrokken, zo'n overeenkomst sluit.

Nu houden onder andere de lidstaten van de EU, die de doodstraf niet kennen en die geen uitleveringsverdragen hebben met China, vast aan het principe dat geen verdachten worden uitgeleverd die de doodstraf riskeren. Eerder deze maand keurde een Spaanse parlementaire commissie het verdrag met China goed; het voltallige parlement moet dat nog doen.

Volgens Chinese deskundigen wil China met de tactische toezegging geen executies te zullen uitvoeren meer westerse landen overhalen in de toekomst uitgeweken criminelen uit te leveren. Het gaat vooral om corrupte overheidsfunctionarissen en zakenlieden die zich op onwettige wijze hebben verrijkt.

“Het verdrag (met Spanje) zal China helpen een wereldomvattend uitleveringsnet te weven om corrupte functionarissen terug te halen die naar het buitenland zijn gevlucht“, zei de Chinese jurist Xu Hong, voorzitter van de Chinese delegatie bij de onderhandelingen over het uitleveringsverdrag met Spanje. “De meesten zoeken asiel in ontwikkelde landen in Europa en in Noord-Amerika.“

Volgens cijfers van het Chinese ministerie van Handel uit 2004 zijn sinds 1978, toen de economische liberalisering werd ingezet, zo'n 4.000 functionarissen naar het buitenland gevlucht. Ze zouden gezamenlijk zo'n 50 miljard dollar hebben verduisterd. (Nieuw China)