Einde 80-km zone vanuit Den Haag

Den Haag. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) schaft de 80-kilometerzone op de A12 vanuit Den Haag af nu is gebleken dat die tot meer files leidt. Op z`n vroegst vanaf half juni mag daar weer honderd kilometer per uur worden gereden. De zone werd een half jaar geleden ingesteld om luchtvervuiling en files tegen te gaan, maar die zijn bij Den Haag juist toegenomen. Oorzaak is dat automobilisten de weg minder effectief gebruiken door snelheidsverlaging en trajectcontrole. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden de 80-kilometerzones voorlopig gehandhaafd.