“Een full-swing campagne'

Harry van Bommel, Tweede-Kamerlid voor de Socialistische Partij, bezoekt van donderdag tot en met zondag het Europees Sociaal Forum (ESF) in Athene. Duizenden afgevaardigden van milieuverenigingen, ontwikkelingsorganisaties en politieke partijen uit de hele wereld praten hier over alternatieven voor het (neo-)liberale klimaat dat in de internationale politiek en de wereldhandel de overhand heeft.

Foto Roel Rozenburg DENHAAG:FEB2002 SP_kamerlid Harry van Bommel FOTO TWEEDE CAMERA Rozenburg, Roel

Waarom gaat de SP naar het ESF toe?

“Om een bijdrage te leveren aan het debat over grensoverschrijdende thema's als globalisering en solidariteit tussen arme en rijke landen. En om contacten aan te knopen met aanverwante groeperingen, zoals non-gouvernementele organisaties.“

Wat moet dit concreet opleveren?

“Het gaat ons vooral om een aantal handelsovereenkomsten die de Europese Unie wil sluiten met Afrikaanse landen, de Economic Partnership Agreements. Afrika komt er in deze overeenkomsten slecht van af. De verdragen voorzien in wederzijdse openstelling van de grenzen, terwijl Afrika nog lang niet kan concurreren met Europa. Voor ons is het Europees Sociaal Forum de opmaat voor een full-swing campagne tegen die “partnership agreements'“.

Gisteren, op de Dag van de Arbeid, demonstreerden arbeiders in Bangladesh tegen protectionistische maatregelen van de Europese Unie. Zij denken juist baat te hebben bij méér vrijhandel.

“Vrijhandel kan alleen tussen gelijke partners. De EU hanteert allerlei tarieven om de eigen economie te beschermen. Die moeten eerst worden afgeschaft. Maar het is een idee-fixeom bijvoorbeeld de landbouwsubsidies morgen af te schaffen.“

Wat kan er dan wel worden gedaan?

“Arme landen moeten per onderdeel kunnen kiezen of zij overgaan tot volledige vrijhandel met Europa. Ook moeten meer arme landen de status krijgen van Heavily Indebted Poor Country. Deze uitzonderingspositie bij de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds garandeert onbeperkte toegang tot westerse markten, maar dan zonder dat de eigen markt moet worden opengesteld, zoals bij de EPA moet.“

Het ESF heeft een eigen website, www.fse-esf.org.

    • Mark Schenkel