De trend: de krant herrijst, precies zoals de lezer wil

2006 Het succes van een krant

De oplage van nrc.next steeg half april naar 125.000, zo maakte de uitgever bekend. De meeste exemplaren gaan naar proefabonnees en losse-nummer-kopers, dus dit zegt nog niet zo veel over succes of falen; wel geeft dit cijfer aan dat er belangstelling is voor de nieuwe krant.

De redactie van NRC Handelsblad is met ruim twintig arbeidsplaatsen uitgebreid om het maken van nrc.next mogelijk te maken. Hoewel die uitbreiding wat aan de krappe kant is, lukt het vooralsnog om vijf keer per week twee kranten te maken.

Trouw heeft bekendgemaakt dat de redactie twintig arbeidsplaatsen moet inleveren. Hoewel Trouw vrijwel de enige krant in Nederland is die structurele oplagegroei laat zien, lukt het maar niet om winst te maken. De adverteerders zien de krant niet liggen.

2009 Multititel-uitgeven

Nrc.next is al met al een succes geworden. De raad van bestuur van PcM Uitgevers heeft hieruit de conclusie getrokken dat het mogelijk is om met één redactie twee verschillende kranten, voor twee verschillende doelgroepen te maken. Net zoals NedCar ooit een Smart For-Four én een Mitsubishi Colt kon maken.

Met Trouw gaat het niet zo goed. Het kwaliteitsniveau handhaven met minder mensen bleek toch niet haalbaar. Dat zagen de lezers ook, en de krant ziet zich voor geconfronteerd met aanhoudende oplagedaling.

Ondanks veel weerstand van beide kanten worden de redacties van NRC Handelsblad en Trouw samengevoegd. Dezelfde redacteuren schrijven voor NRC Handelsblad, nrc.next én Trouw. De uitgever is een veelgevraagd spreker op marketingcongressen, waar hij het multititel-uitgeven predikt.

2012 Eén redactie, elf dagbladen

Het multititel-model slaat aan. Geen krantenuitgever heeft het meer over multimedia. Dat gedoe met video was toch wat al te bewerkelijk. Na een kantooroorlog is ook de redactie van de Volkskrant samengevoegd met die van NRC/Trouw. Met ruim 500 man maakt de PcM nieuwsorganisatie elf landelijke kranten, voor verschillende doelgroepen.

De installatie van nieuwe drukpersen maakt het mogelijk om kranten op maat voor elke lezer te drukken. Abonnees kunnen tegen extra betaling rubrieken en onderwerpen toevoegen, uitbreiden, verkleinen of weglaten. Wat op het web al jaren doodgewoon is, blijkt op papier toch ook realiseerbaar: de krant op maat.

    • Dick van Eijk Redacteur van Nrc Handelsblad